equinoccioexploraciones

Click here to edit subtitle

DE(S)LIMITACIONS BBB 2015

CONVOCATÒRIA OBERTA FINS AL 15 DE SEPTEMBRE DEL 2015

BARCELONA


El Festival EQNX 2015 - DE(S)LIMITACIONS BBB obre la seva convocatòria internacional.


Aquest any tindrem com a seus les ciutats de Berlín, Bogotà i Barcelona, amb la intenció de vincular la producció de coneixement de diversos indrets del món, amb l’objectiu de reflexionar, qüestionar i problematitzar el concepte de límit, des de una varietat de perspectives. Entre elles, allò polític, allò geográfic, allò biològic, allò filosòfic, allò psicològic…etc.


En aquest sentit s’articulen a dins de la convocatòria, la presència i possibles relacions entre nocions com:


territori, frontera, migració, globalització, identitat, sicretisme, micro-macro, contel·lació, hibridació, cos, membrana, osmòsis, frontera-orgànica, límit mutable, cel·lularitat-organisme, circulació, desplaçament fluctuació, trencaments, connexió-intercomunicació, polaritats-polaritzacions, intimitat-tabú, transculturalitat, legislació, moral… (llista en creixement)


Des de la conformació del festival, que ens plantegem com un organisme vivent de membranes poroses i flexibles, volem ser coherents amb aquestes directrius. En aquest ordre d’idees, fer el festival és en sí mateix un projecte creatiu i investigatiu en procés.


En aquesta versió obrim una convocatòria inter i transdiciplinar, sense categoritzacions artístiques ni mitjans definits, oberta a tot tipus de projecte de creació, investigació i/o formació, sense restricció de mitjans o metodología, que abordi la temàtica proposada. Apuntem a desdibuixar els límits ente obra-taller-conferència-ponència-convesatori-exposició-laboratori-festeig.


Plantegem la possibilitat de gestar y desenvolupar projectes híbrits, actius, oberts, dinàmics, en constant procés, generadors de dinàmiques de co-creació i discusió internacional, capaços de trascendir barreres geogràfiques i idiomàtiques.


Així mateix, volem replantejar els rols que han fundamentat el festival des dels seus inicis, estimulant la participació activa dins del procés de gestació i desenvolupament del festival.


Convidem als interessats a fer part del festival apropiant-se del mateix des de qualsevol part del món, dialogant al voltant de les propostes enviades i participant del procés curatorial i expositiu. Aquest any volem que el festival es recolzi en una reinvenció del diàleg entre participant, espectador i organitzador.


Per aquesta raó, a més de generar trobades físiques i locals a cada ciutat, utilitzarem les plataformes virtuals disponibles per generar una comunicació permanent amb els participants a través de videotrucades, reds socials, streaming, documents compartits, etc., i així disminuir la distáncia entre les ciutats.


Les propostes sel·leccionades serán difoses a través de les plataformes virtuals del festival i simultáneament es realizaràn events locals a Bogotà, Berlín i Barcelona on circularàn i s’exibiràn els projectes sel·leccionats.ESPEREN PRONTO DETALLES DE TODA LA PROGRAMACIÓN